Home  |  Contact  |  Sitemap  |  中文  |      CAS
Search: 
Directors
Location: Home>About us>Directors
Directors
Author:
ArticleSource:
Update time: 2016/11/11
Close
Text Size: A A A
Print

Leading board
 
 

Current Directors

   
 

Derector: 

 

ZHANG Shougang 

 
Deputy Derectors:
  DOU Zhong
 

LU Xiaochun 

 

LI Xiaohui 

WU Yan 

 

 

  Former Directors
 

HUANG Jun

  1976.10 - 1981.10
MIAO Yongrui
1981.10 - 1987.12
QI Guanrong
1987.12 - 1996.06
WU Guichen
1996.06 - 1997.10
LI Zhigang
1997.10 - 2000.12
ZHU Zi (First Deputy Director)
2000.12 - 2002.04
GUO Ji (First Deputy Director)
2002.04 - 2004.07
GUO Ji
2004.07 - 2015.07

 ZHANG Shougang 

 2015.07 -

2009 National Time Service Center (NTSC), Chinese Academy of Sciences , All Rights Reserved